Loading...

Bartłomiej Bugajny

Bartłomiej Bugajny to ekspert testowania, który od 2013 r. wspiera swoim doświadczeniem zespoły w Objectivity. Jak sam mówi: Quality Engineering to nie jego zawód, ale życiowa pasja, gdzie najwiekszą satysfakcję daje mu skrupulatna dbałość o jakość dostarczanego produktu. Bartek specjalizuje się w testach aplikacji webowych oraz desktopowych; a oprócz manualnych wykonuje także testy automatyczne z wykorzystaniem Selenium Web Driver oraz testów BDD (SpecFlow). Jego umiejętności techniczne potwierdza m.in. certyfikat ISTQB Advanced Level Test Manager. W Objectivity jest głównym testerem w programie składającym się z ponad 50 osób. Jego profesjonalna postawa i umiejętności społeczne uczyniły go dodatkowo reprezentantem zespołu w kontakcie z Klientem – w tej roli Bartek odpowiada za ułożenie procesów testerskich i równoważenie potrzeb Klienta oraz zespołu wedle firmowej filozofii Win-Win.
Od 2014 r. Bartek aktywnie współtworzy społeczność testerską angażując się w konferencje i inne wydarzenia branżowe. Do tej pory wystąpił m.in. na TestingCup 2014 (temat Współpraca egzotycznych ról, czyli jak na barkach BA, UX i QE oprzeć powodzenie projektu agile’owego, TestingCup 2015 (temat Od zera do bohatera), TestingCup 2016 (temat Applying Lean to Software Testing) oraz w 2015 r. na Agile & Automation Days z prezentacją How to automate Visual Testing.

Warsztat zorganizowany przez firmę Objectivity – Agile Lego Tests

Zapraszamy uczestników Test:Fest na warsztat Agile Lego Test.

W ramach tego spotkania podzielimy uczestników na zespoły. Grupy otrzymają wspólnego klienta – testera, który przekaże wizję produktu do stworzenia oraz dostarczy wszystkie niezbędne narzędzia pracy. W tym miejscu w ręce uczestników oddamy realizację projektu, priorytetyzację zadań, przygotowanie planu zapewnienia jakości oraz końcową prezentację efektów. Warsztat zakończymy podsumowaniem pracy wraz z zebraniem spostrzeżeń oraz wrażeń od uczestników.

Naszym celem jest zapoznanie testerów z rolami i obowiązkami w zespole, jak i ze schematem pracy zwinnej. Postaramy się wpleść oraz pokonać problemy, z jakimi mierzymy się w codziennej pracy podczas zapewniania jakości. W trakcie warsztatów uczestnicy będą wykorzystywać swoje kompetencje miękkie, odkrywać swoje słabe i mocne strony oraz przede wszystkim – dobrze się bawić!

To ćwiczenie chcielibyśmy zadedykować testerom na początku swojej kariery lub pracującym w innych metodologiach niż zwinne. Te osoby wyniosą najwięcej cennych informacji i doświadczenia z naszego warsztatu. Z chęcią powitamy również i zwinnych wyjadaczy, którzy w równym stopniu co my podzielą się swoimi spostrzeżeniami.

Więcej o samym warsztacie i jego przebiegu możecie przeczytać na stronie https://www.facebook.com/agilelegotests/.

Czas trwania: 3 godziny
Liczba uczestników: 20