Loading...

Patryk Hemperek

Patryk Hemperek Dbaniem o jakość aplikacji zajmuję się 6 lat. Przez ten czas miałem okazję pracować z wieloma osobami nad projektami o różnym charakterze. Bardzo wiele nauczyłem się od doświadczonych osób spotkanych na swojej drodze i próbuje przekazywać tę wiedzę dalej. Praca jako lider zespołu testerskiego umożliwia mi to. W testowaniu jak i w życiu poszukuję inspiracji, a gdy takową znajdę staram się jak najszybciej wdrożyć w życie.

Warsztat zorganizowany przez firmę Objectivity – Agile Lego Tests

Zapraszamy uczestników Test:Fest na warsztat Agile Lego Test.

W ramach tego spotkania podzielimy uczestników na zespoły. Grupy otrzymają wspólnego klienta – testera, który przekaże wizję produktu do stworzenia oraz dostarczy wszystkie niezbędne narzędzia pracy. W tym miejscu w ręce uczestników oddamy realizację projektu, priorytetyzację zadań, przygotowanie planu zapewnienia jakości oraz końcową prezentację efektów. Warsztat zakończymy podsumowaniem pracy wraz z zebraniem spostrzeżeń oraz wrażeń od uczestników.

Naszym celem jest zapoznanie testerów z rolami i obowiązkami w zespole, jak i ze schematem pracy zwinnej. Postaramy się wpleść oraz pokonać problemy, z jakimi mierzymy się w codziennej pracy podczas zapewniania jakości. W trakcie warsztatów uczestnicy będą wykorzystywać swoje kompetencje miękkie, odkrywać swoje słabe i mocne strony oraz przede wszystkim – dobrze się bawić!

To ćwiczenie chcielibyśmy zadedykować testerom na początku swojej kariery lub pracującym w innych metodologiach niż zwinne. Te osoby wyniosą najwięcej cennych informacji i doświadczenia z naszego warsztatu. Z chęcią powitamy również i zwinnych wyjadaczy, którzy w równym stopniu co my podzielą się swoimi spostrzeżeniami.

Więcej o samym warsztacie i jego przebiegu możecie przeczytać na stronie https://www.facebook.com/agilelegotests/.

Czas trwania: 3 godziny
Liczba uczestników: 20