Loading...

Roman Matyla

Quality Assurance, Koordynator zespołów i projektów
Doświadczenie:
-duże projekty (ponad 10 lat, ponad 150 osób, w wielu lokalizacjach),
-integracja projektów typu Master Data pomiędzy systemami,
-mniejsze inicjatywy – koordynacja i nadzór zespołów testerów automatyzujących, manualnych, programistów.

Jakość Przypadku testowego. Zmapuj swoje pomysły i zrób review scenariusza

Język prezentacji (Presentation language): polski(Polish)
Poziom słuchaczy (attendee level): wszyscy(all)