Loading...
AmeliaWalter

Amelia Walter

Test Driven Solutions

W trakcie swojej kariery samouka przebyła drogę od testera manualnego do inżyniera automatyzacji testów. Uwielbia pracę w międzynarodowych zespołach: testowała już po polsku, angielsku i francusku. Cały czas rozwija swoje umiejętności, w branży IT najbardziej ceniąc mnogość wyzwań oraz okazje do dzielenia i wymieniania się z innymi wiedzą i doświadczeniami. Obecnie działa jako konsultantka na rynku brytyjskim.

Jest wielbicielką dobrej kawy, tańca tribal fusion, podróży po Europie, a także aspirującą poliglotką. Jako absolwentka biologii człowieka (specjalizująca się zagadnieniach z pogranicza biologii i psychologii) uważa, że rozwój umiejętności miękkich i dbałość o dobrą komunikację są niezwykle istotne w zespołach deweloperskich.

https://www.instagram.com/testowanie.oprogramowania/

amelia.qa

 

Panel dyskusyjny – Discussion panel

International cooperation in IT teams. Are we a global village or oceans apart?
Add the event to Google Calendar

Obecnie wiele projektów w branży IT integruje osoby z różnych krajów. Pandemia jeszcze bardziej nasiliła proces globalizacji. Jesteśmy oddaleni tylko o kilka kliknięć od kolegów z drugiego końca świata, co zachęca do budowania międzynarodowych zespołów. Jakkolwiek łatwe do zrealizowania technicznie nie byłoby to zadanie, stawia ono przed członkami zespołów deweloperskich wiele wyzwań – zaczynając od bariery językowej, poprzez różnice stref czasowych, aż po odmienne wzorce komunikacji i wartości kulturowe. Panel ma na celu przedstawienie kilku wyzwań we wspomnianych sytuacjach: psychologicznych mechanizmów takich jak kategoryzacja społeczna oraz tworzenie grup „własnej” i „obcej”; różnic kulturowych w obszarze kolektywizmu/indywidualizmu; odmiennych wzorców komunikacji w różnych językach i krajach. Oprócz posługiwania się konceptami psychologicznymi czy wynikami badań, autorka chciałaby także nawiązać do praktycznego doświadczenia w pracy zdalnej z zespołami z różnych krajów.

There are many international projects in IT industry today. The pandemic has intensified globalisation process. We are only a few clicks away from our colleagues living at the other end of the world which is an incentive to build international teams. As far as it might seem an easy task from technical point of view, it poses many challenges – starting with language barrier, through time zone differences, to end with differences in communication patterns and cultural values across the world. The panel aims to present and discuss some of the above-mentioned challenges and psychological mechanisms, such as: in-group and out-group social categorisation; cultural differences in collectivism/individualism; communication patterns differing between languages and countries. Apart from relying on psychological concepts and study results, the author relates to real-life experience in international projects.