Loading...

data opublikowania 28.02.2024
data ostatniej aktualizacji 01.03.2024

Regulamin konkursu

 1. Organizatorami konkursu są Organizatorzy Konferencji test:fest, tj. Marta Firlej, Anna Kovalchuk, Żaneta Nawrot, Dariusz Olszewski, Mateusz Holewski, Daria Stolarska, Piotr Kuryłowicz, Maja Kuryłowicz, Michał Szczegielniak oraz Stefania Winkel
 2. Konkurs będzie realizowany w trakcie konferencji test:fest, tj. 02.03.2024 w godzinach od 9:00 do 15:30 
 3. Warunki uczestnictwa
  1. Każdy Uczestnik oraz Uczestniczka konferencji test:fest, zwani dalej Uczestnikiem, może dobrowolnie przystąpić do konkursu
  2. Przez przystąpienie do konkursu, uznaje się realizowanie przez uczestnika zadania konkursowego opisanego w Punkcie 4 Regulaminu
  3. Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu tylko w swoim imieniu
 4. Zadania konkursowe
  1. Zadaniem konkursowym jest wzięcie udziału w fun:test.
  2. Każdy uczestnik może wziąć udział w zadaniach konkursowych tylko raz podczas trwania konferencji
  3. W strefie fun:test czekają na Uczestnika zadania konkursowe:
   • Pytanie testowe czy wyzwanie
   • Pytania dotyczące konferencji test:fest
   • Sprawdzanie celności w grze: mini golf
   • Odnajdywanie różnic między obrazkami
  4. Zadanie można uznać za zaliczone tylko wtedy gdy odpowiedź zostanie zweryfikowana przez Organizatorów i/lub Wolontariuszy. 
 5. Po zakończeniu wszystkich zadań i pozytywnej weryfikacji wyznaczona część identyfikatora zostanie odcięta i umieszczona w urnie.
 6. Dodatkowo po pozytywnej weryfikacji, pierwsi w kolejności Uczestnicy konkursu otrzymają notes konferencyjny. Liczba notesów jest limitowana do kilkudziesięciu sztuk. 
 7. Uczestnicy Konkursu zachowają identyfikator Konferencji, na którym jest zapisany unikalny numer identyfikatora, umożliwiający identyfikację zgłoszenia i Uczestnika.
 8. Wyłonienie zwycięzcy i wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia konferencji
  1. Zwycięzcy zostaną wylosowani, spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu osób poprzez wylosowanie zgłoszenia z urny
  2. Odczytany zostanie numer identyfikatora
  3. Aby Uczestnik mógł być ogłoszony zwycięzcą, musi być obecny podczas zakończenia konferencji oraz okazać identyfikator w celu porównania numeru identyfikatora z wylosowanym numerem
 9. Nagrody
  1. Nagrodami w konkursie będą 3 zestawy gadżetów konferencji test:fest.
  2. Wylosowani Uczestnicy będą mieli możliwość wybrania jednego z zestawów zgodnie z własnymi preferencjami (w ramach dostępnych uprzednio przygotowanych zestawów)
 10.  Postanowienia i regulacje na temat Polityki Prywatności określone są w Regulaminie Konferencji test:fest dostępnym pod adresem: https://testfest.pl/regulamin/