Loading...

data opublikowania 08.03.2023
data ostatniej aktualizacji 09.03.2023

Regulamin konkursu

 1. Organizatorami konkursu są Organizatorzy Konferencji test:fest, tj. Marta Firlej, Anna Kovalchuk, Emilia Lendzion-Barszcz, Żaneta Nawrot, Dariusz Olszewski, Mateusz Holewski oraz Sylwester Tomczyk
 2. Konkurs będzie realizowany w trakcie konferencji test:fest, tj. 11.03.2023 w godzinach od 9:00 do 16:50
 3. Warunki uczestnictwa
  1. Każdy Uczestnik oraz Uczestniczka konferencji test:fest, zwani dalej Uczestnikiem, może dobrowolnie przystąpić do konkursu
  2. Przez przystąpienie do konkursu, uznaje się realizowanie przez uczestnika zadania konkursowego opisanego w Punkcie 4 Regulaminu
  3. Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu tylko w swoim imieniu
 4. Zadania konkursowe
  1. Zadaniem konkursowym jest zebranie naklejek tworzących napis testfest2023 oraz wyklejenie ich w miejsca na identyfikatorze, który Uczestnik dostaje podczas rejestracji w dniu Konferencji test:fest
  2. W przypadku liter i cyfr występujących wielokrotnie w napisie testfest2023, rozróżniane będą one odpowiednimi kolorami
  3. Naklejki będą dostępne w następujących miejscach:
LiteraGdzie zdobyć naklejkę
tOnwelo
eXebia
sCapgemini
tNokia
fGlobal Logic
eLuxoft
sSoftswiss
tStrefa physio:fest
2Instrukcja jak zdobyć naklejkę, będzie dostępna po zeskanowaniu QR kodu dostępnego w strefie career:fest
0W Recepcji – za okazaniem zdjęcia/nagrania video z logiem test:fest zrobionego w dniu konferencji.
Jeśli Uczestnik publikuje zdjęcia na social media, mile będzie widziane oznaczenie Konferencji tagiem #testfest
2Umieszczona będzie na identyfikatorze 
3Umieszczona będzie na identyfikatorze 
 1. Po zebraniu wszystkich naklejek, Uczestnik musi udać się na recepcję, gdzie Organizatorzy i/lub Wolontariusze zweryfikują czy wszystkie naklejki zostały naklejone na identyfikator.
 2. Po pozytywnej weryfikacji wyznaczona część identyfikatora zostanie odcięta i umieszczona w urnie 
 3. Dodatkowo po pozytywnej weryfikacji, Uczestnik Konkursu będzie mógł wybrać dostępny gadżet konferencyjny 
 4. Uczestnik Konkursu zachowa identyfikator Konferencji, na którym jest zapisany unikalny numer identyfikatora, umożliwiający identyfikację zgłoszenia i Uczestnika.
 5. Wyłonienie zwycięzcy i wręczenie nagród odbędzie się podczas zakończenia konferencji
  1. Zwycięzca zostanie wylosowany, spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu osób poprzez wylosowanie zgłoszenia z urny
  2. Odczytany zostanie numer identyfikatora
  3. Aby Uczestnik mógł być ogłoszony zwycięzcą, musi być obecny podczas zakończenia konferencji oraz okazać identyfikator w celu porównania numeru identyfikatora z wylosowanym numerem
 1. Nagrody
  1. Nagrodą jest imienny bilet na następną edycję Konferencji 
  2. Bilet zostanie wystawiony imiennie na zwycięzcę
  3. W przypadku, gdy przyszła edycja Konferencji się nie odbędzie, Bilet będzie wymienny na zestaw gadżetów konferencyjnych
  4. Bilet nie podlega zwrotowi ani nie jest możliwe jego przekazanie innej osobie
  5. Bilet ma wartość równą 0 PLN.
 2. Postanowienia i regulacje na temat Polityki Prywatności określone są w Regulaminie Konferencji TestFest dostępnym pod adresem: https://testfest.pl/regulamin/