Loading...

Michał Buczko

Moja przygoda z testowaniem trwa już 8 rok. Od ponad 6 lat, jako konsultant zajmuję się estymacjami prac testerskich oraz projektowaniem procedur testowych. Od kilku lat także zajmuję się testowaniem bezpieczeństwa systemów płatności interentowych. Współpracuję przy projektach „fixed-price”, „time & material” oraz rozwoju produktów  w sektorach m. in. telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, energetycznym, infotaiment, systemach internetowych w tym mobilnych. Wspieram organizacje w wdrażaniu metodyk zwinnych oraz od niedawna wdrażaniu testów eksploracyjnych i praktyk zwiazanych z weryfikacja bezpieczeństwa aplikacji. W wolnym czasie zajmuję się automatyzacją testów oraz współpracą przy budowie koncepcji testowania urządzeń mobilnych lub aplikacji na te urządzenia. Od kilku miesięcy dodatkowo rozwijam swoją wiedzę z zakresu analizy wymagań, optymalizacji efektywności testów, zarządzania projektami zwinnymi oraz zarządzania ryzykiem w testowaniu oprogramowania.

Dev Test pairing, crack on!!

We want to show You how easy and efficient Dev Test pairing can be in Your projects! It does not matter if You work in agile or waterfall, if You have Your teammates sitting next to You or have distributed team. You can do it everywhere and always. It is a matter of good will. Based on PCI team story and our agile ceremonies we will give You free practices and benefits that You can get out of them in Your projects. This pairing will help You on end to end feature delivery process. Starting from grooming, planning, coding, testing till demo and live deployments. We will give You brief presentations of ceremonies at each level with highlighting the importance of whole team focus and paring on common goal. We will try to encourage You to try it in your teams and projects and enjoy the benefits…

Presentation language: English
Attendee level: all