Loading...

Krzysztof Kołosowski

Business analyst with multi-domains experience, currently working in a software house on digital platform projects. Advocate of effective, interactive meetings and unorthodox approach to projects. Avid cyclist and gadget lover. Over the last few years fountain pen enthusiast with a special interest in calligraphy.

Dancing with the Devil – how to cooperate with a problematic customer

W trakcie wystąpienia chciałbym przedstawić trzy problematyczne sytuacje związane ze współpracą z klientem przy zbieraniu wymagań, których osobiście doświadczyłem:

  1. Współpraca z wieloma stakeholderami na podstawie współpracy z klientem FMCG, gdzie głównym wyzwaniem była komunikacja i uzyskiwanie wiążących decyzji
  2. Współpraca ze stakeholderami na wielu poziomach w organizacji podczas ogólnoeuropejskiego rolloutu aplikacji do raportowania wspierającej supply chain w branży Retail
  3. Współpraca z wewnętrznym działem analizy biznesowej tworzącym dodatkowy
    bufor przy zbieraniu wymagań na przykładzie klienta z branży finansowej

Dla każdego z przypadków wskażę główne „punkty bólu” wraz z problemami, które generowały, a następnie przedstawię rozwiązania, które zastosowałem. W ten sposób uczestnicy wykładu będą w stanie wyciągnąć dla siebie zestaw Best Practices do radzenia sobie w trudnych sytuacjach projektowych.

Język prezentacji (Presentation language): polski(Polish)
Poziom słuchaczy (attendee level): wszyscy (all)