Loading...

Aktualnie Test Lead w PwC koordynujący prace zespołu testowego w kontekście testów SIT oraz wsparcia testów UAT. Zafascynowana pogłębianiem wiedzy na temat możliwości wykorzystania narzędzi i procesu w celu zbudowania lepszego zrozumienia potrzeb klienta/biznesu. W zespole zwracająca uwagę na potencjał i wspierająca rozwój poszczególnych jego członków.
W czasie wolnym zapalona wolontariuszka Szlachetnej Paczki, Trener Wewnętrzny Stowarzyszenia Wiosna. Miłośniczka puzzli, książek, aktywnego wypoczynku oraz haftu matematycznego.

Prelekcja/Presentation:

Współautor/Co-author: Monika Lichota – Cywińska

Debata Oksfordzka – w obszarze zapewniania jakości

Zapraszamy na ciekawą w formie i przebiegu debatę oksfordzką. Będzie to rodzaj dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej w wyniku losowania stanowisko.
Wybór tezy nastąpi w formie interaktywnej, jako element przygotowania do panelu.

Zaprosimy naszych Uczestników do zajęcia losowo wybranej strony: propozycja vs opozycja, jury i publiczność, my zaś będziemy moderować całość wystąpienia.
Każda z grup będzie miała za zadanie przemyśleć i wysunąć swoje argumenty co do poparcia lub odrzucenia postawionej tezy.
Cała zabawa i dyskusja jest o tyle ciekawa i angażująca, że obie grupy nie tylko muszą współpracować między sobą nad argumentacją ale też myśleć i grać taktycznie reagując na wypowiedzi i argumentację drugiej strony.
Moderatorzy lub sędziowie będą punktowali argumentację i zagrania taktyczne a także formę komunikacji obu grup według prostych i przekazanych na początku zasad.

W debacie oksfordzkiej, wygrywa ta drużyna, która przekona do siebie większą liczbę audytorium i uzyska największą ilość punktów.
Przygotujemy do debaty narzędzia zasad i oceny argumentacji w firmie plakietek z punktacją lub aplikacji typu menti.

Debata Oksfordzka, to rzadka forma dyskusji na konferencjach, przede wszystkim ze względu na poziom trudności przygotowania i moderowania w ograniczonym czasie.
Na ostatniej konferencji Testwarez miałyśmy przyjemność ją poprowadzić i została bardzo dobrze przyjęta, zarówno w kontekście organizacji, prowadzenia jak i efektów jakie przyniosła Uczestnikom.
Uczestnicy mają szansę wypróbować swoich sił w różnych rolach:
– Jury, gdzie skrupulatnie muszą ocenić komunikacje oraz przekaz argumentacyjny drużyn
– drużyny merytoryczne, które spójnie i intensywnie pracują nad przygotowaniem linii argumentacyjnej oraz przygotowują Mówców na kontrargumentację
– Mówcy, którzy są reprezentantami swoich drużyn, a każdy z nich ma swoją jasno wyznaczona rolę
– Sekretarz, notujący pomysły, komentarze swojej drużyny
– Publiczność, obserwatorzy otwartej dyskusji

Jest to forma wielopłaszczyznowego panelu, która angażuje wielu uczestników i pobudza proces wymiany myśli w czasie rzeczywistym. Zawiera elementy budowania strategii drużyny, procesu burzy mózgu w trakcie budowania linii argumentacyjnej a także zwraca uwagę na to, jak ważne jest zadawanie pytań o poprawnej konstrukcji.

Język prezentacji/Language: PL