Loading...

borys_lacki
Borys Łącki

Borys Łącki – Od ponad 10 lat związany z bezpieczeństwem IT. Jest autorem kilkudziesięciu prelekcji na branżowych konferencjach m.in.
SECURE, Atak i Obrona, Internet Security Banking, SecureCON, SEConference, SekIT, Open Source Security. Specjalista zajmujący się testami penetracyjnymi w firmie www.logicaltrust.net świadczącej kompleksowe usługi w obszarze bezpieczeństwa informacji. Od 7 lat tropi cyberprzestępców czyhających na nieświadomych użytkowników, a o swoich spostrzeżeniach informuje i ostrzega na łamach bloga www.bothunters.pl

„OWASP Top Ten – Najpopularniejsze błędy bezpieczeństwa aplikacji WWW – praktyczne przykłady”
Prezentacja ma zapoznać słuchaczy z 10 najpopularniejszych kategoriami błędów bezpieczeństwa według projektu OWASP Top Ten, na przykładach podatności wykrytych w popularnych aplikacjach WWW. Zostaną przedstawione podstawy poszczególnych problemów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów wykrywania błędów bezpieczeństwa we współczesnych aplikacjach webowych. Dodatkowo zostaną wskazane najpopularniejsze narzędzia wykorzystywane podczas codziennej pracy testerów bezpieczeństwa.

Prezentacja dostępna tutaj.