Loading...

MSzczukiewicz

Marcin Szczukiewicz

Test Automation Project Leader we wrocławskim oddziale firmy Nokia.
W branży telekomunikacyjnej od lat 14. Doświadczenie zawodowe w projektowaniu i rozwoju sieci głównych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Od 6 lat zajmuje stanowiska w działach zajmujących się testowaniem i automatyzacją testów oprogramowania urządzeń radiowych sieci komórkowych UMTS i LTE. Obecnie lider globalnego projektu Unified Test Environment mającego na celu zaprojektowanie i udostępnienie środowisk testowych w chmurze wszystkim lokalizacjom firmy Nokia. Posiada certyfikat ISTQB Advanced Level Test Manager.

„Automatyczne testy akceptacyjne w chmurze”

Podczas testowania oprogramowania wymagających systemów takich jak urządzenia sieci radiowej sieci komórkowych, zakres zadań członków zespołów testerskich wykracza poza powszechnie przyjęte definicje. Oprócz standardowych obowiązków, jak analiza wymagań, przygotowywanie test planów i scenariuszy testowych, raportowania defektów, itp. pojawia się często wymóg przygotowania i opieki nad środowiskiem testerskim (test linią).  Dzieje się tak, aby rozsiane globalnie zespoły R&D pracujące w projektach kierowanych setkom operatorów mogły w sposób maksymalnie zwinny równolegle implementować ogromne liczby nowych funkcjonalności. Takie podejście, choć ma wiele zalet, prowadzi do sytuacji, w której liczba test linii i wariantów ich konfigurowania rośnie w tempie uniemożliwiającym ich kontrolę, czego głównym skutkiem ubocznym jest trudność automatyzacji testów.
Trudno sobie jednak wyobrazić wprowadzanie metody takiej jak Continous Delivery bez automatyzacji testów, w której to faza automatycznych testów akceptacyjnych (ATA) jest podstawowym elementem Deployment Pipeline. Dla tego etapu dobrą praktyką wydaje się być ograniczanie elastyczności do racjonalnego minimum by powstałą niszę wypełnić środowiskami ustandaryzowanymi, dedykowanymi od samego początku dla testowania automatycznego.

Prezentacja dostępna tutaj.