Loading...

MBuczko

Michał Buczko

Moja przygoda z testowaniem trwa już 7 rok. Od ponad 5 lat, jako konsultant zajmuję się estymacjami prac testerskich w projektach oraz projektowaniem procedur testowych dla różnego typu projektów. Współpracuję przy projektach zarówno „fixed-price” oraz „time and material” w sektorach m. in. telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, energetycznym oraz wszelkiego rodzaju systemach internetowych. Wspieram organizacje w wdrażaniu metodyk zwinnych oraz od niedawna wprowadzaniu testów eksploracyjnych. Zajmuję się także automatyzacją testów oraz współpracą w przygotowaniach koncepcji testowania urządzeń mobilnych nowej generacji. W wolnym czasie staram się rozwijać swoją wiedzę z zakresu analizy wymagań, optymalizacji efektywności testów oraz zarządzania ryzykiem w testowaniu oprogramowania.

Panel dyskusyjny – „Testy Eksploracyjne – szybko, łatwo i skutecznie?”

Prezentacja dotyczy zastosowania technik eksploracyjnych w prowadzonych przeze mnie projektach, na przykładzie projektu fixed price oraz testowania kolejnych wersji produktu. Przedstawione zostaną dwie dość odmienne metody zastosowania testów eksploracyjnych. Pierwsze podejście zastosowane zostało w projekcie fixed price dla e­commerce, będąca zmodyfikowaną realizacją pomysłu James’a Whittaker’a opisanego w książce „Exploratory Software Testing”. Druga rozwijana jest w firmie NewVoiceMedia dzięki pomocy Rob’a Lamberta oraz James’a Lundsay’a. W ramach podsumowania chciałbym pokazać w jaki sposób zastosowanie testów eksploracyjnych można uszyć na miarę projektu, w którym chcemy je zastosować oraz uzasadnić dlaczego tego typu testy mogą być skuteczną alternatywą testów manualnych.

Prezentacja dostępna tutaj.