Loading...

TPrzybylski

Tymoteusz Przybylski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Obecnie Zastępca Dyrektora w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Odpowiada za obszar wytwarzania, testowania, zakupu, wdrożenia i utrzymania systemów IT. Kierował wdrożeniami systemów informatycznych w skali regionalnej, uczestniczył w projektach ogólnopolskich, jako konsultant, analityk oraz tester. Brał udział w  realizacji samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT dla Urzędu Miasta Wrocławia oraz lokalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Właściciel procesów w ramach wdrożonej w CUI normy ISO/IEC-20000.

„Rozwój procesu testowania w organizacji publicznej na przykładzie Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu”

W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost wykorzystania i znaczenia technologii informacyjnych w obszarze funkcjonowania organizacji publicznych.
Dostrzegając zmieniającą się rolę informatyki oraz szanse jakie niesie za sobą sprawne zarządzanie usługami informatycznymi, kierownictwo Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia podjęło działania mające na celu wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz utworzenie centrum usług wspólnych dla Gminy
Wrocław w zakresie szeroko rozumianej obsługi informatycznej. Efektem podjętych działań jest uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 20000. Dzięki akredytacji BSI (British Standards Institution) i wprowadzeniu dobrych praktyk ITIL Wydział Informatyki UMW był ósmą organizacją w Polsce, a pierwszą instytucją publiczną, która otrzymała akredytowany certyfikat ISO/IEC 20000. Z dniem 1 stycznia 2014r. uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia utworzone zostało Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. CUI co roku potwierdza jakość świadczonych usług poprzez recetyfikację wdrożonej normy. Dziś CUI realizuje ponad 200 projektów informatycznych rocznie, przy budżecie przekraczającym 14.000.000 złotych. Wraz z rozwojem organizacji ewoluował proces testowania rozwiązań informatycznych, stając się jedną z głównych składowych w procesie dostarczania usług informatycznych.

Prezentacja dostępna tutaj.