Loading...

Moja przygoda z testowaniem oprogramowania zaczęła się już ponad 10 lat temu. Jestem wielkim zwolennikiem automatyzacji nie tylko testów, jak i narzędzi do ciągłej integracji oraz rozwiązań Open Source. Jestem współautorem frameworka do testów UI Ocaramba oraz narzędzia do testów baz danych DBTestCompare. Specjalizuję się również w testowaniu hurtowni danych (SQL Serwer i Teradata) oraz rozwiązań Business Intelligence. Prywatne mąż i ojciec, a od niedawna miłośnik wspinania.

Warsztaty organizowane przez firmę Objectivity: Uruchomienie testów Ocaramba (.NET Core Selenium) za pomocą Dockera.

W czasie trwania warsztatu dowiecie się, jak szybko stworzyć projekt z wykorzystaniem frameworka Ocaramba (C# .Net Core  Selenium WebDriver) i uruchomić Wasz pierwszy test. Przedstawimy również jak uruchomić testy napisane w języku C# za pomocą kontenerów Docker’owych z Linuxem i
jak można wykorzystać Docker’a do szybkiego przygotowania środowiska testowego.
Zapraszamy!

Wymagania: znajomość Basic C# (znajomość programowania obiektowego: klasy, dziedziczenie) i podstaw Selenium (lokatory).

Agenda:

 1. Konfiguracja Docker’a + zadania
 2. GitHub project page – wiki, dokumentacja API, releases
 3. Visual Studio templates – tworzenie nowego projektu + zadania
 4. Konfiguracja frameworka Ocaramba App.config\appsettings.json oraz  BaseConfiguration
 5. ProjectTestBase Nunit
 6. ProjectPageBase, Page Object Pattern
 7. OpenHomePage, NavigateTo
 8. Lokatory, formatowanie lokatorów
 9. Tworzenie testów – zadania
 10. Budowania obrazu z dockerfile + zadania
 11. Budowanie projektu testowego w kontenerze Docker’owym
 12. Uruchomienie testów wewnątrz kontenera + zadanie
 13. Więcej testów – zadania

Wymagania:

 1. Laptop/desktop z zainstalowanym Windowsem i uprawnieniami administratora
 2. Zainstalowany Docker
 3. Zainstalowane Visual Studio 2019 (community lub profesional)
 4. Podstawowa znajomość programowania w C#
 5. Podstawowa znajomość Selenium WebDriver
Język prezentacji (Presentation language): polski(Polish)
Poziom słuchaczy (attendee level): średniozaawansowany (Intermediate)