Loading...

Borys Łącki

Od ponad 15 lat testuje bezpieczeństwo IT. Jest autorem ponad stu prelekcji na branżowych konferencjach m.in. Confidence, SECURE, Atak i Obrona, Internet Security Banking, SecureCON, SEConference, SekIT, Open Source Security. Specjalista zajmujący się testami penetracyjnymi w firmie www.logicaltrust.net świadczącej kompleksowe usługi w obszarze bezpieczeństwa informacji. Od 7 lat tropi cyberprzestępców czyhających na nieświadomych użytkowników, a o swoich spostrzeżeniach informuje i ostrzega na łamach bloga www.bothunters.pl.

Błędy bezpieczeństwa wokół nas

Prezentacja ma na celu ukazanie wielu realnych przykładów podatności bezpieczeństwa w otaczającej nas rzeczywistości. Sposoby wykrycia i naprawy błędów, możliwe scenariusze i konsekwencje ataków, problemy i zabawne sytuacje. Poprzez prawdziwe przykłady prelegent postara się przekazać testerom umiejętność szerszego spojrzenia na testowany produkt i bardziej wnikliwego podejścia do testów.

Język prezentacji : Polski
Poziom słuchaczy : wszyscy