Loading...

Karolina Zmitrowicz

Karolina Zmitrowicz pracuje w branży IT od 10 lat. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i inżynierii wymagań, zarządzania jakością i zarządzania projektami: pracowała dla wiodących organizacji finansowych w Republice Południowej Afryki, Holandii, Austrii, Słowacji, Włoszech i w Polsce. Podczas swojej kariery pełniła różne role, od testera, poprzez analityka i projektanta, po koordynatora projektów, co umożliwiło jej poznanie wielu aspektów realizacji projektów IT i nauczyło postrzegania podejmowanych tematów z różnych punktów widzenia. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach projektowych wykształciła w niej nie tylko umiejętności efektywnego planowania i koordynacji złożonych działań, ale i doskonałe umiejętności interpersonalne.Obecnie pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarze biznesu i technologii wspierając organizacje m.in. w planowaniu i realizacji procesów analitycznych oraz czynności zarządzania jakością na przestrzeni całego cyklu życia rozwiązania. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje jako podstawę do rozwoju własnych metod doskonalenia procesów wytwarzania kładąc nacisk przede wszystkim na transparentność, efektywność i spójność procesów z celami biznesowymi przy jednoczesnej elastyczności i uniwersalności zastosowanych rozwiązań. Karolina jest autorką kilkunastu publikacji z obszaru zarządzania jakością, testowania, analizy biznesowej i zarządzania zespołem oraz książek m.in. Inżynieria wymagań w praktyce (PWN 2014). Jest wykładowcą akademickim na WSB w Gdańsku na studiach podyplomowych na kierunku Tester oprogramowania oraz kierownikiem studiów podyplomowych na kierunku Inżynieria wymagań w projektach informatycznych.

Jeżeli chcecie się skontaktować z Karoliną, możecie wysłać wiadomość na adres:
zmitrowiczkarolina [małpka] gmail.com

Wpływ zmian – jak przewidzieć nieprzewidywalne?

Prezentacja na na celu przedstawienie i wyjaśnienie pojęcia analiza wpływu w kontekście szacowania wpływu i zakresu prac wynikających z wprowadzanych modyfikacji. Podczas prezentacji przedstawię przykładowy projekt, w którym zaimplementowano śledzenie powiązań, co umożliwia sprawne i wiarygodne wykonywanie analizy wpływu celem np. oszacowania zakresu testów regresji. Analiza wpływu i śledzenie to mechanizmy dość zaniedbywane w rzeczywistych projektach IT. Konsekwencji takiego stanu rzeczy możemy doświadczać niemal co dzień – awarie, destabilizacja wcześniej działających obszarów. Moim celem jest przedstawienie prostych sposobów na wykonie analizy wpływu i zmniejszenie ryzyka obniżenia jakości produktu w wyniku niekontrolowanego i trudnego do weryfikacji wprowadzania modyfikacji.

Język prezentacji (Presentation language): Polski

Poziom słuchaczy (attendee level):  średniozaawansowany (intermediate)