Loading...

Magdalena Lisowska

Jestem inżynierem ds. zapewnienia jakości głównie w aplikacjach mobilnych z wyjatkowym zainteresowaniem wearables. Bogate doświadczenie zdobyte jako Key Account Manager w wiodącej na świecie firmie w sektorze Biotechnologicznym zaowocowało u mnie miłością do szeroko pojętej Quality Assurance. Wiedzę zdobytą na studiach „Testowanie oprogramowania” w Wyższej szkole Informatyki i Zarządzania wykorzystuje do dziś w Intive. Po godzinach, jestem fanką postępów biotechnologii.

I feel naked, I forgot my watch! – challenges in testing wearables

Think about world of future, where you can interact with internet, data from your watch and clothing, not just your phone. Well, the news is the „future” is already here: it is demanding but it’s extremely exciting too! In this rapidly evolving market, testers are facing many traps and chalenges: variety of environments, platform differences, tools availability, additional interactions with user and IoT… the significance of tests changes, e.g. usability gains „priority”. Are we prepared for testing this? Why do we talk so little about it?

Wyobraź sobie świat przyszłości, gdzie można komunikować się z internetem, danymi z zegarka i odzieży, a nie tylko z telefonu. Cóż, okazuje się,że „przyszłość” jest już tu i teraz: jest wymagająca, ale również niezwykle ekscytująca! Na tym szybko zmieniającym się rynku, nas, strażników jakości, czeka wiele pułapek i wyzwań: różnorodne środowiska, różnice platformowe, dostępność narzędzi, dodatkowe interakcje z użytkownikiem i IoT… Ważność testów się zmienia, np Usability zyskuje priorytet. Czy jesteśmy przygotowani do tych testów? Dlaczego tak mało o tym mówimy?

Język prezentacji : Polski
Poziom słuchaczy : wszyscy