Loading...

{:pl}

Organizatorzy test:fest 2018:

Marta Firlej

Pomysłodawca zorganizowania Konferencji TestFest. Związana z zapewnianiem jakości od 2006 roku. Podczas swojej pracy jako leader koncentruje się na produkcie, procesie oraz zespole. Zajmuje się zapewnianiem jakości ze szczególnym uwzględnieniem testów użyteczności, testów funkcjonalnych oraz narzędziami do zarządzania testami. W swojej karierze miała możliwość nie tylko budować i rozwijać zespoły testerskie, ale także współpracować z klientami przy tworzeniu, rozwijaniu i projektowaniu oprogramowania. Członek komisji sędziowskiej podczas Mistrzostw TestingCup w 2013 i 2014 roku. Fan podróżowania, jedzenia, jazdy na rowerze oraz rozwoju osobistego.

 

 

 

Anna Kovalchuk

Kroczy po ciemnej stronie mocy i wykorzystuje doświadczenie w zapewnianiu jakości jako programistka Java. Posiada wieloletnie doświadczenie jako inżynier testów w dziedzinie automatyzacji, testów wydajnościowych oraz testów aplikacji na urządzenia mobilne. Jest bardzo zainteresowana tematyką testowania oprogramowania oraz usprawnienia procesu zapewniania jakości w zespołach agilowych.
Prywatnie fan słodyczy i podróży.

 

 

 

 

Tomasz Olszewski

Test Manager z doświadczeniem technicznym we wszystkich fazach dostarczania projektu.
Skupiony na osiągnięciu zamierzonych celów. Motywujący i inspirujący zespół w każdej sytuacji, bez względu na napotkane problemy, w oparciu o uwydatnianie mocnych stron, wzajemny szacunek i osiąganie wyniku. Świadomy siły pracy zespołowej i dobrych stosunków w pracy opartej na zaufaniu i zrozumieniu. Dążący do podnoszenia poprzeczki przez wzbudzanie poczucia wartości zespołu.
Szybko uczący się, otwarty na konstruktywną krytykę, chętny i zdolny do adaptacji. Nie boi się wyrażać własnej opinii pomimo nacisku środowiska.

 

 

 

Mateusz Holewski

Pracował i pracuje zarówno przy produkcji oprogramowania i usługach IT. Specjalizuje się w sieciach bezprzewodowych, zagadnieniach bezpieczeństwa informacji i systemach ERP.
Konsultuje projekty i uczestniczy w zarządzaniu procesami Backup&Restore,  Disaster Recovery oraz Business Continuity. Posiada szerokie zainteresowania, uczestniczy w organizacji dużych imprez np. Mistrzostw Świata w stepowaniu. Lubi jeździć na rowerze i rozmawiać o jedzeniu.

 

 

 

 

Dariusz Olszewski

Jedyną słuszną dla siebie ścieżkę kariery wybrał w 2007 roku i nie wyobraża sobie pracy, nie związanej z przekazywaniem informacji o jakości oprogramowania.
Od lat ukierunkowuje na to umiejętności i zdolności swoje, jak i zespołów, które ma zaszczyt prowadzić. Większą część swojej pracy zawodowej spędził przy urządzeniach mobilnych, zahaczając także o te, które można ubrać. W tej chwili zajmuje się tworzeniem testów automatycznych dla serwisów webowych.
Prywatnie wielki fan technicznych nowinek mobilnych, fotografii i Formuły 1.

Wolontariusze test:fest:

 • Katarzyna Kusiak
 • Aleksandra Kornecka
 • Ewa Knie
 • Emilia Lendzion-Barszcz
 • Iwona Marusik
 • Żaneta Nawrot
 • Katarzyna Chumieja
 • Mateusz Gomoła
 • Marcin Towcik
 • Piotr Kuryłowicz
 • Michał Szczegielniak
 • Radosław Szynal
 • Grzegorz Zawalnicki

{:}{:en}

Organizing commitee test:fest 2018:

Marta Firlej

Marta Firlej started her journey with software testing in 2006. During her work she is focused on the product, the process and the team. She is engaged in quality assurance with a particular emphasis on the usability testing, functional testing and the test management. She had the opportunity to not only build and develop testing teams, but also work with customers to create, develop and design software.
The initiator of Testing Conference Test:Fest in Wroclaw. Member of the committee of judges in Polish TesingCup Chapionships in 2013 and 2014.
Besides working, she is traveling, cooking and cycling.

 

 

Anna Kovalchuk

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Olszewski

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Holewski

 

 

 

 

 

 

 

Dariusz Olszewski

 

 

 

 

 

 

 

Volunteers of test:fest 2018:

 • Katarzyna Kusiak
 • Joanna Ardeli
 • Aleksandra Kornecka
 • Ewa Knie
 • Iwona Marusik
 • Katarzyna Chumieja
 • Łukasz Pietrucha
 • Mateusz Gomoła
 • Marcin Towcik
 • Piotr Kuryłowicz
 • Oleksandr Duka
 • Michał Szczegielniak

{:}