Loading...

Presentation:

UAT Journey

UAT – Testy Akceptacyjne Użytkownika (User Acceptance Tests), pozwalają odebrać stworzone oprogramowanie (produkt) lub jego fragment przez osoby odpowiedzialne za procesy biznesowe lub użytkownika (klienta) końcowego. Zabierzemy Was w podróż akceptacji i odbioru produktu.
Dotychczas spotykałyśmy się z różną formą i procesem prowadzenia oraz wykonywania testów akceptacyjnych:

  • sesje demo, gdzie prezentowany jest produkt, bądź zmiany które są przedmiotem odbioru. Użytkownik jest sprowadzany do roli widza, który może zadać pytania, skomentować, zakwestionować wprowadzone rozwiązania, ale nie ma możliwości eksploracji systemu na własną rękę.
  • sesje testowe, odbywające się w określonym czasie i przestrzeni, gdzie na sali testów zasiadają przyszli użytkownicy i używają oprogramowania w dogodny dla siebie sposób. Sesję są moderowane (trzymanie zakresu testów), a zauważone niezgodności raportowane.
  • wykonywanie testów akceptacyjnych, na podstawie przygotowanych scenariuszy testowych, według uzgodnionych zasad wykonywania testów i raportowania niezgodności.
    Uzależnione jest to od Organizacji, Sponsora projektu, zespołów biznesowych, specyfiki produktu, grupy użytkowników korzystających z wytwarzanego oprogramowania (produktu), strategii i polityki testów i wielu innych czynników.

Chcemy Was przeprowadzić przez podróż Użytkownika akceptacyjnego oprogramowania (produktu). Pokażemy możliwości, pomysły, które usprawnią przeprowadzenie testów UAT, jednocześnie trzymając zakres, maksymalizując pokrycie testowe wymagań oraz czas na przeprowadzenie testów, aby o czasie wejść z gotowym produktem na produkcję. Podzielimy się również wnioskami z retrospektyw, które przeprowadzamy zespołami UAT na bazie własnych doświadczeń.