Loading...

Prelekcja:

Tester w gąszczu przepisów

Celem naszego wystąpienia jest przybliżenie słuchaczom podstaw testów zgodności z przepisami prawa, wyjaśnienie dlaczego są one istotne oraz czym się w nich kierować podczas ich przeprowadzania na przykładzie aplikacji rekrutacyjnej (dostosowanie sposobu przetwarzania i przechowywania zgłoszeń kandydatów do przepisów RODO).

 1. Czym jest testowanie zgodności z przepisami prawa?
 2. Podstawa testów – z jakimi aktami prawnymi powinna być zgodna aplikacja?
  • akty prawne na poziomie unijnym (rozporządzenia), międzynarodowym
  • na poziomie krajowym (ustawy i rozporządzenia)
  • decyzje uprawnionych organów;
  • soft law (wytyczne, rekomendacje, dobre praktyki)
 3. Droga od regulacji prawnej do testowalnych wymagań:
  • monitorowanie zmian przepisów i pojawiania się nowych aktów prawnych
  • analiza wpływu zmian na prowadzoną działalność
  • analiza prawna
  • decyzja biznesowa (zielone światło dla projektu)
  • analiza biznesowa
 4. Znaczenie testów zgodności z przepisami prawa
  • zapewnienie zgodności aplikacji z przepisami prawa
  • ograniczenie ryzyka prawnego, finansowego i reputacyjnego
  • dokumentacja rezultatów i przebiegu testów
  • dostarczenie mapy powiązań pomiędzy wymogami wynikającymi z przepisów prawa a przypadkami testowymi weryfikującymi ich spełnienie
 5. Prezentacja przykładów wymagań wynikających z przepisów prawnych wraz z powiązanymi przypadkami testowymi