Loading...

Quality Assurance Engineer z 4-letnim doświadczeniem. Obecnie pracuje w Wunderman Thompson Technology, gdzie zajmuje się jakością oprogramowania oraz optymalizacją procesów jego wytwarzania. W wielu projektach zdobywał praktyczną wiedzę o testach wizualnych, biorąc także udział w badaniach narzędzi do ich automatyzacji. Prywatnie fan gier komputerowych oraz jazdy rowerem.

Prelekcja:

Testy wizualne – przyjrzymy się im z bliska

Testy wizualne są bardzo ważnym elementem każdego projektu, w którym dotykamy warstwy front-end. W swojej prezentacji przybliżę temat testów wizualnych oraz opowiem o ich ważnej roli w projektach web devowych. Jako przykład narzędzia które może zostać wykorzystane do takich celów wybrałem Percy. Narzędzie to działa w modelu SaaS (Software as a Service) i w zależności od wybranego planu pozwala na zrobienie ponad miliona zrzutów ekranu na miesiąc. Percy idealnie wpasowuje się w podejście Shift Left, w którym testowanie wykonywane jest na jak najwcześniejszym etapie wytwarzania oprogramowania. Na sam koniec zaproszę was na krótki pokaz praktycznego zastosowania Percy na przykładowej aplikacji webowej.