Loading...

Warsztat:

Testowanie dostępności aplikacji i stron internetowych

Nasze warsztaty mają przede wszystkim na celu propagowanie wiedzy i zwrócenie szczególnej uwagi na temat dostępności cyfrowej, która dotyka nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale również innych grup społecznych. Podejmiemy dyskusję na temat konieczności uwzględniania dostępności cyfrowej już na etapie projektowania aplikacji i stron internetowych.

Warsztat jest kierowany do osób początkujących, nie posiadających doświadczenia w testowaniu dostępności cyfrowej.

Podczas części teoretycznej poruszone zostaną zagadnienia dotyczące grup docelowych, które są najczęściej wykluczane cyfrowo, przedstawimy zagadnienia obejmujące obowiązujące akty prawne, omówimy krótko standard WCAG 2.1., jego zasady i ich wytyczne i poziomy zgodności. Zapoznamy się z przykładowymi kryteriami sukcesu, tak aby każdy z uczestników mógł przeprowadzić częściowy audyt dostępności cyfrowej jednego z serwisów internetowych według danej checklisty, podczas praktycznej części warsztatów. Warsztaty zakończy krótkie podsumowanie wyników audytu przeprowadzonego przez uczestników, znajdziemy również czas na pytania i odpowiedzi.

Warsztat, ze względu na krótki czas trwania, nie wyczerpuje w pełni tematu audytowania dostępności aplikacji. Naszym głownym celem jest jednak, aby zwrócić uwagę jak największej liczby osób biorących udział w tworzeniu aplikacji, na problemy dostepności cyfrowej.

Informacja dla uczestników:

Prośba o: