Loading...

Quality Assurance Engineer z 5 letnim doświadczeniem. Obecnie pracuje w Wunderman Thompson Technology, gdzie zajmuje się jakością oprogramowania oraz optymalizacją procesów jego wytwarzania. Orędownik wykorzystywania sztucznej inteligencji w codziennej pracy testera. Prywatnie fan gier komputerowych oraz jazdy rowerem.

Prelekcja/Presentation:

Praktyczne przykłady użycia AI w codziennej pracy QA

W mojej prezentacji „Praktyczne przykłady użycia AI w codziennej pracy QA” omówię, jakie korzyści przynosi użycie narzędzi AI w procesie testowania oprogramowania.
Wyjaśnię, jakie problemy można rozwiązać dzięki wykorzystaniu GitHub Copilot i OpenAI API oraz przedstawię praktyczne przykłady ich zastosowania w naszej codziennej pracy.
Podczas prezentacji omówimy również wyzwania i ograniczenia, które mogą pojawić się podczas korzystania z narzędzi AI. W mojej prezentacji będę skupiał się na praktycznych aspektach użycia AI w pracy QA.
Przedstawię przykłady, jak narzędzia AI mogą pomóc nam w tworzeniu testów automatycznych czy dokumentacji. Oprócz tego, podzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat potencjalnego wpływu AI na naszą pracę, w tym na korzyści i ograniczenia stosowania sztucznej inteligencji w pracy QA.
Podczas prezentacji będę korzystał z różnych narzędzi, aby pokazać praktyczne zastosowanie AI w pracy QA. Będę wykorzystywał przykłady kodu, wizualizacje oraz raporty, aby zilustrować, jakie korzyści przynosi użycie GitHub Copilot i OpenAI API w naszej codziennej pracy.

Podsumowując, moja prezentacja pokaże, jakie korzyści przynosi użycie narzędzi AI w pracy QA. Będę przedstawiał praktyczne przykłady, jak mogą one pomóc w tworzeniu testów automatycznych i dokumentacji, a także omówię wyzwania i ograniczenia, które mogą się pojawić podczas korzystania z tej technologii. Moim celem jest pokazanie, jak AI może pomóc w pracy QA i jak możemy wykorzystać te narzędzia w naszej codziennej pracy.

Język prezentacji/Language: PL