Loading...

Moja przygoda z testowaniem oprogramowania zaczęła się 4 i pół roku temu. Przed rozpoczęciem pracy w IT pracowałam na Uczelni Wyższej w Dziale Zarządzania Projektami. Obecnie pełnię rolę Test Chapter Leadera i koordynuja prace zespołu zarówno testerów funkcjonalnych jak i automatyzyjacych. Jako jeden z trenerów w Akademii Smartware, mam okazję dzielić się swoją wiedzą z nowymi pracownikami. Dotychczasowe doświadczenia wykorzystywałam podczas Testów jednak naturalnie moja ścieżka zawodowa zawróciła w stronę zarządzania.
Prywatnie, pasjonatka gór i wszystkiego, co z nimi związane – od roweru, przez narty, po wspinaczkę, niezależnie od pory roku.

Prelekcja/Presentation:

Dwie Strony Mocy: Jak Zbalansować Nowoczesność i Tradycję

Na wielu konferencjach i spotkaniach branżowych poruszane są tematy dotyczących innowacji i najnowszych trendów, które przekształcają nasz świat technologiczny. Jednak rzeczywistość jest taka, że wielu z nas wciąż pracuje w tradycyjnych środowiskach, korzystając z ustalonych technologii i metodyk, które są w opozycji do tych „zwinnych” podejść. Ale czy musi tak być? Czy te dwa światy mogą istnieć równolegle? Moje wystąpienie ma na celu przedstawienie, jak można łączyć te dwa podejścia. Skupię się na wyzwaniach, z którymi można się spotkać, oraz korzyściach płynących z wdrożenia podejścia bimodalnego. W szczególności chcę podkreślić, jaką bimodalność może przynieść zmianę nawet w tych instytucjach i organizacjach, które wydają się być najbardziej “odporne” na innowacje.

Podejście bimodalne odnosi się do strategii zarządzania, w której dwa oddzielne tryby działalności koegzystują w jednej organizacji. Pierwszy tryb, skupia się na stabilności i jest bardziej tradycyjny, koncentrując się na utrzymaniu bieżącej działalności i systemów – projekty prowadzone metodyką Waterfall. Drugi tryb, jest zorientowany na eksplorację i innowacje, koncentrując się na adaptacji, szybkości i elastyczności – projekty prowadzone metodykami zwinnymi. Podejście bimodalne pozwala organizacjom utrzymywać bieżącą działalność przy jednoczesnym rozwijaniu nowych inicjatyw i reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe.

Język prezentacji/Language: PL