Jak wam mija początek tygodnia? My jesteśmy w trakcie analizy zgłoszeń. Nie jest łatwo.
Otrzymaliśmy 582 zgłoszenia. 🙂
 
How is your Tuesday going? We are in progress of submissions analysis. It’s not an easy task.
We got 582 submissions. 🙂