Loading...

borys_lacki-logicaltrust

Borys Łącki

Borys Łącki – Od ponad 10 lat związany z bezpieczeństwem IT. Jest autorem kilkudziesięciu prelekcji na branżowych konferencjach m.in. Confidence, SECURE, Atak i Obrona, Internet Security Banking, SecureCON, SEConference, SekIT, Open Source Security. Specjalista zajmujący się testami penetracyjnymi w firmie www.logicaltrust.net świadczącej kompleksowe usługi w obszarze bezpieczeństwa informacji.

„Narzędzia do zautomatyzowanego testowania bezpieczeństwa aplikacji WWW”

Prezentacja ma za zadanie przedstawić zestaw narzędzi ułatwiających zautomatyzowane testy bezpieczeństwa aplikacji webowych. Dodatkowo zostaną omówione wady i zalety każdego z rozwiązań.

Prezentacja – „Narzędzia do zautomatyzowanego testowania bezpieczeństwa aplikacji WWW” – Borys Łącki