Loading...

MBuczko

Michał Buczko

Moja przygoda z testowaniem trwa już 7 rok. Od ponad 5 lat, jako konsultant zajmuję się estymacjami prac testerskich w projektach oraz projektowaniem procedur testowych dla różnego typu projektów. Współpracuję przy projektach zarówno „fixed-price” oraz „time and material” w sektorach m. in. telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, energetycznym oraz wszelkiego rodzaju systemach internetowych. Wspieram organizacje w wdrażaniu metodyk zwinnych oraz od niedawna wprowadzaniu testów eksploracyjnych. Zajmuję się także automatyzacją testów oraz współpracą w przygotowaniach koncepcji testowania urządzeń mobilnych nowej generacji. W wolnym czasie staram się rozwijać swoją wiedzę z zakresu analizy wymagań, optymalizacji efektywności testów oraz zarządzania ryzykiem w testowaniu oprogramowania.

„Mind maps in discovery and exploration (EN)”

As we all know visual aid is more powerful than any other mode of learning. This has proven many times that people will remember the creative visual aid than learning the things traditionally.

But have we ever thought representing tests in more creative way?
How to present it in easy to understand way for management and customer?
Have we ever thought to make it at least more colorful and fun?

A mind map is a graphical representation of ideas and concepts. It is a creative and logical way of advanced note-taking using symbols, colors, mind shapes, words, lines and images.

This helps you to structuring information, helping you to understand requirements in better way, helps you to analyze, to cover the data comprehensively and moreover it’s fun.

This presentation is a next step of discussion around Exploratory Testing and techniques available to be used for test management, execution and reporting.

Prezentacja – „Mind maps in discovery and exploration (EN)” – Michał Buczko