Ruszamy z zapisami!
Od dziś do końca poniedziałku 18.04 możecie zgłosić chęć udziału w konferencji przez wypełnienie formularza:[PL] https://forms.gle/UWdUssdtffaVZS8UA

Przypominamy, to edycja dla osób z doświadczeniem pracy w IT.
W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc będziemy zgodnie z regulaminem anonimowo oceniać zgłoszenia i wybierać kto otrzyma wejściówkę.
Po zakończeniu zgłoszeń każdy otrzyma drogą mailową informację o przyznanej lub nie wejściówce.

[En]Registration started!
From today till Monday 18th of April you can share your willingness to join test:fest by filling out this form:[EN] https://forms.gle/sBxo9FScm2p7gxf18

Remember, this year’s conference is for people with experience in the IT industry.
In case of more submissions are available, we will anonymously evaluate and decide who will receive tickets according to the rules.
Everyone will be informed about receiving tickets or not by email.